Ponuka

PartneriZapojili sme sa do súťaže o novú PC učebňu. Ďakujeme, že zahlasujete za nás.  Je to jednoduché. Stačí kliknúť na banner, vybrať našu školu, vypísať formulár a následne odkliknúť odkaz doručený do emailovej schránky. Ď A K U J E M E 

Nedeľa 18. 11. 2018

Rozvrh hodín a prestávok

HODINA

VYUČOVACIA  HODINA

PRESTÁVKA

1.

7.45 - 8.30

8.30 - 8.40

2.

8.40 - 9.25

9.25 - 9.40

3.

9.40 - 10.25

10.25 - 10.35

4.

10.35 - 11.20

11.20 - 11.30

5.

11.30 - 12.15

12.15 - 12.25

6.

12.25 - 13.10

13.10 - 13.40

7.

13.40 - 14.25

14.25 - 14.30

8.

14.30 - 15.15

 

 

 

 

Počet návštev

Počet návštev: 1166263

V i t a j t e   n a   s t r á n k a ch   n a š e j   š k o l y

Novinky

 • Tradičné remeslá v škole

  Dňa 13. 11. 2018 sa žiaci VI. A oboznámili s tradičným košikárskym remeslom, ktoré im predviedla pani Horvátová z Liptovských Kľačian. Na hodine výtvarnej a technickej výchovy si žiaci sami mohli vyskúšať pletenie svojich košíkov z materiálu, ktorý im poskytla. Niektorí boli veľmi šikovní a našli sa aj takí, ktorí v tom chcú pokračovať a zdokonaľovať sa aj ďalej.

 • Hodina dejepisu v múzeu

  Dňa 9. 11. 2018 sa žiaci VI. A triedy zúčastnili výučbového programu z dejepisu v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši s názvom "Jaskyne a ľudia". Hodina pozostávala z prezentácie o praveku (ukážky obydlí, oblečenia, jedla), z ukážky pôvodných a umelých artefaktov z tohto obdobia a z prehliadky expozície z doby medenej, bronzovej a železnej. Žiaci mohli vidieť i vymodelovanú postavu prvého pračloveka z územia Afriky. Hodina sa im páčila, zopakovali si staré a získali nové informácie o praveku na Slovensku.

 • Tretiaci v Liptovskej knižnici

  Dňa 7. 11. 2018 tretiaci navštívili okresné mesto, kde v Liptovskej knižnici úspešne absolvovali kvíz k prečítanej knihe Nejdem a basta od spisovateľky Gabriely Futovej. Každá skupina sa snažila odpovedať na otázky čo najpresnejšie a výsledky boli veľmi tesné. Odmeny, ktoré si „vysúťažili“ sú pre nich dostatočnou motiváciou do ďalšieho čítania kníh, ktoré si následne žiaci vypožičali.

 • Týždeň vedy a techniky

  V rámci motivácie žiakov a v snahe ukázať im kúzlo prírodných vied dňa 6.11.2018 zavítali do našej školy zamestnankyne Kysuckej hvezdárne. V zaujímavých a pútavých blokoch oboznámili žiakov s poznatkami o vzniku a vývoji našej Zeme a celej Slnečnej sústavy. Súčasne na školskom dvore rozložili pozorovaciu techniku a namierili ďalekohľady priamo na Slnko. Žiaci neskrývali nadšenie a sledovali priblížený obraz našej najväčšej hviezdy.

  Aj takýmto spôsobom sa snažíme o vytvorenie pozitívneho vzťahu s k prírodným vedám v týždni, ktorý patrí vede a technike.

 • Anglický týždeň

  V dňoch 22. 10. - 26. 10. 2018 sme si pripomínali kultúru anglicky hovoriacich krajín pod názvom Anglický týždeň. Odštartovali sme ho Cup Cake dňom, kedy nám pani učiteľky a žiaci napiekli vynikajúce koláčiky. Celý týždeň sa niesol v duchu hier, piesní, rôznych aktivít, v rámci ktorých sme si priblížili niektoré fakty o zaujímavých osobnostiach, pamiatkach, prírode... . Anglický týždeň sme ukončili Halloweenskou párty, kde si žiaci dosýta zasúťažili, zatancovali, a na ktorej nechýbalo ani vynikajúce pohostenie. Vďaka patrí aj našim mamičkám.

 • Hovorme o jedle

  V dňoch 15. 10. až 19. 10. 2018 sme sa po šiestykrát zapojili do súťažno - vzdelávacej aktivity zameranej na zdravé potraviny a zdravý životný štýl v rámci VI. ročníka projektu Hovorme o jedle. Cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu. Žiaci sa spolu s pedagógmi zapojili do nasledovných súťažných aktivít : 1. súťažno- vzdelávacia aktivita „HOVORME O JEDLE“, 2. výtvarná súťaž "CHUTNÉ MAĽOVANIE", 3. literárna súťaž "OČAMI GURMÁNA", 4. fotografická súťaž "KÚZLO DOBRÉHO JEDLA". Všetkým zúčastneným držíme palce a ďakujeme za aktivitu a tvorivosť pri realizácii projektu

 • Národná banka Slovenska - exkurzia 9. A

  Dňa 29. októbra 2018 deviataci absolvovali exkurziu do Bratislavy. Lektor v Národnej banke Slovenska si pre nich pripravil množstvo známych i menej známych informácií, ktoré sa viazali k vývoju meny na Slovensku. Niekoľko historických i hospodárskych faktov o Európskej únii potom doplnil informáciami o eure. Túto menu mali možnosť sledovať od jej výroby až po umiestnenie v bankách a bežných domácnostiach. Upozornil ich na novinky ohľadom eura, ale aj na možnosti falšovania peňazí. Výstava obsahovala aj rôzne zaujímavosti ako napríklad centometer, zoskartované staré peniaze a iné. Na záver mali možnosť získať malé darčeky ako poďakovanie za ich návštevu.

 • Svetový deň výživy

  Pri príležitosti Svetového dňa výživy (16.10.) si žiaci druhého stupňa pripravili vzájomné medzitriedne pohostenia. Touto aktivitou chceli aspoň malou kvapkou prispieť k zvýšeniu povedomia o zdravom životnom štýle, ku ktorému neodmysliteľne patrí aj zdravé stravovanie. Vkusne naaranžované zeleninové a ovocné misy potešili nielen ich brušká, ale aj oči. Veríme, že aj naďalej zostanú verní zdravému jedálničku.

 • Druháci v Liptovskej knižnici

  Dňa 15. 10. 2018 boli žiaci 2. A v Liptovskej knižnici pasovaní za čitateľov. Po úspešnom zvládnutí úloh zadaných od pani knihovníčok si už sami mohli vypožičať knihy. Pri tejto príležitosti sme sa za prítomnosti pána primátora zúčastnili slávnostného otvárania parku Liptovskej knižnice a taktiež aj knižných búdok, v ktorých si môžu rôzne knihy nájsť a v parku prečítať tí najmladší, ale aj skôr narodení čitatelia.

 • Týždeň zdravej výživy

  Zdravie je jednou z najdôležitejších vecí v živote človeka. Možno si to mnohí neuvedomujú, ale do veľkej miery ho majú vo vlastných rukách a to tým, čo konzumujú. Opäť sme sa preto so žiakmi 1. stupňa rozhodli zorganizovať Tematický týždeň zdravej výživy od 8. do 14. októbra. Žiaci si vypočuli od pani učiteliek výklad o tom, prečo a ako je dôležitá správna strava a správne stravovanie. Okrem raňajok si žiaci spolu s učiteľmi pripravovali zdravé desiaty, ovocné šaláty, jablkové koláče aj ovocné šťavy. Oboznámili sa s pyramídou zdravých potravín. Veľká poďakovanie patrí mamičkám, ktoré sa taktiež pričinili o to, aby jedlo nielen dobre chutilo, ale aj pekne vyzeralo. Dúfajme, že deti si z tohto týždňa veľa zapamätali a častejšie zaradenie zdravých potravín do ich jedálnička neskončí Tematickým týždňom zdravej výživy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ľubeľa
  Ľubeľa 161
  032 14 Ľubeľa
 • Riaditeľka školy - 044 55 932 76
  - 0911 352 458
  MŠ - 044 55 932 94
  ŠJ - 044 55 932 66

Fotogaléria